ការ​បកប្រែ FIrefox ជាភាសា​ខ្មែរ

Vannak Eng

DSC_0702នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​ភ្នំពេញ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ចំនួន​ពីរ​ថ្ងៃ គឺ​ថ្ងៃ​ទី១៩-២០ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៣ ឃើញ​ថា​មាន​ប្រធានបទ​ជាច្រើន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ។ ក្នុង​នោះ​នៅ​ចន្លោះ​ម៉ោង ៣:០០-៤:០០ រសៀល ថ្ងៃ​ទី​ពីរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ Mozilla ខ្មែរ​ក៏​បាន​ចូល​ចែករំលែក និង​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ទៅ​លើ​ប្រធានបទ​មួយ​មាន​ចំណងជើង​ថា “ការ​បកប្រែ​កម្មវិធី Firefox – (Localizing Firefox)” ដែល​បង្ហាញ​ដោយ​លោក សុខ សុភា ក្នុង​នោះ​គឺ​មាន​អ្នកចូលរួម​ចំនួន ១៨នាក់ ។

បទបង្ហាញ​បាន​និយាយ​អំពី​លក្ខណ​ពិសេស​ដែល Firefox អាច​ធ្វើ​បាន ហើយ​កម្មវិធី​ផ្សេង​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន, បង្ហាញ​ពី​ផលិតផល​សំខាន់ៗ​របស់ Mozilla មាន​ដូចជា Mozilla Firefox, FirefoxOS, Mozilla Thunderbird… ការ​ទាញ​យក​កំណែ​ថ្មី​បំផុត ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី និង​ចុងក្រោយ​គឺ​បង្ហាញ​អំពី​របៀប​ចុះឈ្មោះ​បង្កើត​គណនី​ដើម្បី​ចូលរួម​បកប្រែ http://mozilla.locamotion.org ។

បន្ទាប់ពី​បង្កើត​គណនី​រួចហើយ វាគ្មិន​របស់​យើង​ក៏​បាន​បង្ហាញ​ពី​របៀប​បកប្រែ​សម្រាប់​ឃ្លា​ធម្មតា និង​ឃ្លា​ដែល​មាន​ជាប់​និមិត្តសញ្ញា​ពិសេសៗ​ផ្សេងៗ​ដូចជា %s, <b>, &brandShortName; ថា​តួអក្សរ​ទាំងអស់នេះ​គឺ​មិន​ចាំបាច់​បកប្រែ​ទេ ជាពិសេស​ការ​បកប្រែ​គឺ​អ្នកចូលរួម​ចាំបាច់​ត្រូវតែ​សរសេរ​តាម​ក្បួន​យូនីកូដ​ខ្មែរ ហើយ​ពួក​គាត់​ត្រូវ​ចូលរួម​ឲ្យ​បាន​ញឹកញាប់​ដើម្បី​ក្លាយជា​សមាជិក​សកម្ម​ក្នុង​ក្រុម។ បទបង្ហាញ​បាន​បញ្ចប់​ក្រោម​បរិយាកាស​រីករាយ និង​ស្និទ្ធស្នាល ហើយ​អ្នកចូលរួម​បាន​សន្យា​ថា​នឹង​ចូល​បកប្រែ​ឲ្យ​បាន​ញឹកញាប់​តាម​លទ្ធភាព​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន។