ចូលរួម

អ៊ីនធឺណិតគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងស្រលាញ់ ហើយចង់ឲ្យវាបើកចំហ និង​អាច​ដំណើរការ​បាន​ដោយ​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា ។ ដូច្នេះសហគមន៍ Mozilla ត្រូវការ​មនុស្ស​ដូចជា​អ្នក​ដើម្បី​ជួយ​សម្រេច​នៅ​បេសកកម្ម​ខាង​លើ ។ មាន​សកម្មភាព​ជាច្រើន​ដែល​អ្នក​អាច​ចូលរួមបាន ដូចជា ៖

អ្នកប្រើទូទៅ

  • ណែនាំ FIrefox ទៅកាន់មិត្តភក្ដិ បងប្អូន និងមិត្តរួមថ្នាក់
  • ផ្ដល់មតិកែលម្អ និងសំណូមពរផ្សេងៗ
  • ផ្សព្វផ្សាយ ឬដាក់តំណទាញយក Firefox លើវិបសាយ ឬប្លក់របស់អ្នក
  • រាយការណ៍កំហុសផ្សេងៗ
  • បរិច្ចាគថវិកាដើម្បីគាំទ្រមូលនិធិ Mozilla

អ្នកប្រើកម្រិតខ្ពស់ ឬសកម្មជន

  • ចូលរួមប្រជុំជាមួយសកម្មជនផ្សេងៗទៀត
  • ចុះ​ឈ្មោះ​ធ្វើ​ជា ប្រេសិត​សិស្ស Firefox
  • បកប្រែឯកសារផ្សេង
  • ជួយគាំទ្រសហគមន៍ (ដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបន្ថែមផ្សេងទៀត)
  • គម្រោងផ្ទាល់ខ្លួន (Mozilla Lab)

ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក ៖ https://www.facebook.com/mozilla.km
បកប្រែ ៖ Mozilla Products
បញ្ជី​សំបុត្រ​រួម ៖ https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-km